Garantie - klachtenprocedure & Herroepingsrecht Venvo webshop

De wettelijke garantie is van toepassing. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten

GARANTIE , VIJF ( 5 ) JAAR OP ONDERDELEN 

U krijgt bij Venvo vijf jaar garantie op alle onderdelen van de buitenzonwering*, dus ook op het doek en de elektrische bediening van Somfy. Dit geldt voor terrasschermen / knikarmschermen en parasols (die online zijn aangeschaft via de webshop van Venvo), 
Voor andere motoren dan Somfy geldt 2 jaar garantie.

Uiteraard geldt deze garantie bij normaal gebruik, onder normale omstandigheden. 

Let op; Wind, regen en sneeuw kunnen onherstelbare schade aan onderconstructie en zonwering veroorzaken! Dit valt niet onder garantie!
Note: De garantie geldt bij juist gebruik van de zonwering, vakkundige montage en goed onderhoud

Tevens hebben de fabrikanten van zonweringdoeken een bepaalde doektolerantie afgegeven. ` Lees hier meer over de algemene informatie` druk hier voor meer info.  

Wij sturen u kosteloos* het defecte onderdeel toe! Venvo staat voor goede service!
Als u binnen de garantie periode een kapot onderdeel heeft sturen wij, nadat wij het oude onderdeel van u hebben ontvangen, het nieuwe onderdeel kosteloos toe. Deze moet dan wel binnen het garantie-termijn vallen en aan de eerder genoemde voorwaarden voldoen. 

Let op: wind en neerslag kunnen onherstelbare schade aan zonwering en onderconstructie veroorzaken. Dit valt niet onder de garantie.

Bij aflevering van uw bestelde producten
De door ons afgeleverde producten zullen voldoen aan de verwachtingen die u daarvan op grond van de overeenkomst mag hebben. Voldoet het product hier onverhoopt niet aan, dan heeft u recht op:
- Aflevering van het ontbrekende;
- Reparatie van het afgeleverde product, als dat in redelijkheid van ons kan worden gevraagd;
- Vervanging van het afgeleverde product, tenzij de afwijking te klein is of u onzorgvuldig met het product bent omgegaan.
De eventuele kosten van de hierboven genoemde opties komen voor onze rekening.

Klachten afhandeling

Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over de dienstverlening zoals u die ervaren heeft. Toch vragen wij u vriendelijk om uw klacht via de e-mail aan de afdeling klantcontact door te geven. Dit kan per e-mail, regulier post en/of telefonisch. Onze medewerkers van de afdeling klantcontact zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen.

Onze gegevens: s Gravenzandseweg 3, 2291 PE Wateringen T: 0174 - 21 32 73 E: info@venvo.nl

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging.

Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Op maatwerk producten geldt een herroepingstermijn van 48 uur vanaf bestelling waarin de aankoop kan worden ontbonden. Na deze 48 uur is het niet meer mogelijk de order te wijzigen of te annuleren.
 
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Venvo 's Gravenzandseweg 3 2291PE Wateringen, info@venvo.nl, Telefoon: 0174 213273) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

FORMULIER VOOR HERROEPING

Retour zendingen

  • Afhankelijk van de aard van het probleem wordt in overleg met u bekeken wat de beste en snelste oplossing is.
  • Wij beoordelen uw product. Hierna ontvangt u een nieuw product of u ontvangt uw bedrag van het product / onderdeel retour.
  • Retouren verzenden aan Venvo, s Gravenzandseweg 3, 2291 PE Wateringen, voorzien met uw klantengegevens en factuurnummer.
  • Producten indien rederlijkerwijs mogelijk in originele onbeschadigde verpakking versturen.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van de terugzending komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitzonderingen

De volgende producten kunt u niet ruilen of retourneren:

  • Maatwerk producten (dit zijn producten die door maatvoering of kleurstelling speciaal voor u op maat zijn gemaakt).

Zonnerij verlaten? Je kunt je winkelmand bewaren voor later!